Nederlandsch-Indische Handelsbank

Singel 250 Statuten der Nederlandsch Indische Hande

Statuten der Nederlandsch Indische Handelsbank van 1863

De Nederlandsch-Indische Handelsbank (NIHB)

Keizersgracht 389 18??-1877

Keizersgracht 313 1877-1912

Singel 250 1912-1965

 

De Nederlandsch-Indische Handelsbank (NIHB) is op 14 juli 1863 in Amsterdam opgericht als dochtermaatschappij van de Algemeene Maatschappij voor Handel en Nijverheid '...met het oog op de  dringende behoefte aan meerdere credietinstellingen voor onze volksplantingen...'. De moeder heeft niet lang bestaan, deze gaat al naar twee jaar failliet.

 

Door de veranderde rol van de Nederlandsche Handel-Maatschappij in Nederlands-Indië na 1850, ontstat er ruimte voor particulier initiatief. Dit komt omdat er een gebrek aan investeringskapitaal ontstaat. Behalve de Rotterdamsche Bank, poogt ook de NIHB hierin te voorzien. Zij geld als duidelijke koloniale bank; een bank met Nederlands kapitaal en hoofdkantoor maar vooral werkzaam in overzeese gebiedsdelen. Buiten het verrichten van gewone bankzaken, is het doel van de bank het oprichten van en het deelnemen in industriële en commerciële ondernemingen. Dat met name in Indië in de vorm van kredietverlening aan cultuurondernemingen en andere industriële- en handelsondernemingen, het verschaffen van kredieten op onderpand van onroerende goederen, de uitgifte van pandbrieven èn de handel in koloniale producten. De NIHB was vooral in de beginjaren een succesvolle onderneming die het grootste deel van haar winst uit het Indische bedrijf haalt.

 

Daarnaast verstrekte kantoor Amsterdam exportkredieten voor handel met Japan, China en Brits-Indië, die qua omvang echter bescheiden zijn. Het belangrijkste produkt dat de bank voorfinanciert is suiker; ongeveer de helft van de post 'voorschotten op consignatiën' had betrekking op dit produkt. Het is dan ook de suikercrisis in 1884 op Java die de NIHB in grote problemen brengt. Door het onderbrengen van de cultuurzaken van de NIHB in een nieuwe dochterorganisatie, de Nederlandsch Indische Landbouw-Maatschappij (NILM), red de bank van de ondergang. Vanaf 1901 begint de NIHB met het opzetten van een uitgebreid netwerk van kantoren buiten Nederlands-Indië; Singapore (1901), Hongkong (1906), Shanghai en Kobe (1919), Calcutta en Bombay (1920), Tokyo en Yokohama (1926) en Manilla in 1937. Zo wordt de NIHB van een zuivere cultuurbank tot een bank voor het Verre Oosten. Tevens opent de Nederlandsch-Indische Handelsbank in deze tijd bijkantoren in Den Haag en Rotterdam.

 

 

 

Nederlandsch-Indische Handelsbank te Semarang TM

Nederlandsch-Indische Handelsbank te Semarang, foto T. (Tassilo) Adam

Vanaf begin jaren twintig verbreedt zij haar werkterrein verder. Dit door samen met onder andere de Nederlandsche Handel-Maatschappij en de Nederlandsch-Indische Escompto Mij. in 1925 de Credietbank voor Nederlandsch-Indische Gemeenten en Ressorten in Batavia op te richten. Via dochter NILM wordt deelgenomen of tot oprichting overgegaan van handelmaatschappijen en zelfs industriële activiteiten ontplooid zoals de oliefabrieken 'Mexolie'. Deze ondernemingen worden in 1949 ondergebracht in de Maatschappij voor Handel, Fabrieksnijverheid en Landbouw, 'Hafaland'.
Door de gewijzigde omstandigheden in Indonesië is de naam in 1950 omgezet in Nationale Handelsbank (NHB) in Amsterdam. De bank acht het in deze tijd raadzaam de bakens ten dele te verzetten en in 1953 wordt de Mercantile Bank of Canada in Montreal opgericht.

 

Eind jaren vijftig neemt de Indonesische regering verschillende, voor de NHB nadelige maatregelen; in 1959 volgde uiteindelijk de nationalisatie van het Indonesische deel. Daardoor verliest de NHB haar belangrijkste basis en wordt in oktober 1960 besloten samen te gaan met de Rotterdamsche Bank. Deze integratie is in april 1964 afgerond. Vóór die tijd waren de resterende buitenlandse kantoren al verkocht aan andere banken. Als de gehele middellange kredietverlening van de Amsterdam-Rotterdam Bank bij de NHB is geconcentreerd, wordt de naam van de bank in 1965 veranderd in Nationale Bank voor Middellang Krediet(NBMK). Op 1 januari 1978 werd de gehele kredietverlening van de NBMK geïntegreerd in de structuur van de Amro Bank.
Vanaf deze datum trad de NBMK niet meer als zelfstandige eenheid naar buiten. De NBMK bestaat tot op de huidige dag; nu niet meer als bank maar als participatiemaatschappij van ABN AMRO.

Bron:  Nationaal Archief den Haag

NIHBNed Indieblankcheck

Check van Nederlandsch Indische Handelsbank

Hebt u aanvullingen of meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, of mee wilt helpen met het aanvullen van de site, kun u deze hieronder vermelden. Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren. Foto's kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.