BL04T

Bloemgracht, zwischen Tweede Leliedwarsstraat und Derde Leliedwarsstraat, von Nummer 78 bis 130

< Lijnbaansgracht                                                                                                                                                                         Eerste Leliedwarsstraat >

 

Die Zeichnung wurde von 4DEE ARCHITECTD gemacht.

Voor het selecteren van een huis, ga met de muis naar het huis waarvan u meer wilt weten. Daar ontstaat dan een rechthoek, waarbinnen u moet klikken op de rechter muisknop.

Om het scrollende panorama te laten stoppen, ga er met de muis op staan. Om het panorama weer te laten schuiven, ga met de muis er vanaf.