Herengracht 153

< 151 Herengracht          Panorama         Herengracht 155 >

Herengracht 153, door het poortje

Herengracht 153, door het poortje

Herengracht 153, door de gang. Tekening Caspar Philips

Herengracht 153, door de gang. Tekening Caspar Philips

Herengracht 153 (Pottenbakkerssteeg)

Gebouwd             -
Architect            -
Opdrachtgever    -
Rijksmonument    -

1853 : RR 292  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 30 5293  (verpondingsnummer)

1796 : 30 241    (kleinnummer)

1732 : 30 5244  (verpondingsnummer)

Kadast: F 472  (kadaster oud)

 

Bouwjaar

(?) (1)

1870 (2)

1881 (3)

Architect

Opdrachtgever

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

(?) Steeg: 0,75 m. breed. Hier stonden vijf woningen, waarvan drie van de Doopsgezinde gemeente. (1)

1870 veranderd (2)

1881 veranderd (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.