Kloveniersburgwal 77

Kloveniersburgwal 77

Kloveniersburgwal 77

Kloveniersburgwal  77   De Ster, De Star of Huis Bambeeck

Gebouwd            1650
Architect             Philip Vingboons
Opdrachtgever     Nicolaes van Bambeeck [1596-1661]
Monument           Rijksmonument

Kloveniersburgwal  77

Het huis  Kloveniersburgwal 77 is ontworpen door Vingboons en die tekening  heeft hij gepubliceerd in Tweede deel van de afbeeldsels der voornaemste gebovwen, uyt alle die Philips Vingboons geordineert heeft. Amsterdam: Philips Vingboons en Joan Blaeu, 1674. Prent ook gebruikt in: Vingboons, Philips. De gronden afbeeldingen en beschryvingen der aldervoornaamste en aldernieuwste gebouwen uyt alle die door Philippus Vingboons, binnen Amsterdam en elders geordonneerd zyn.Het boek is gemaakt in 1674.

Kloveniersburgwal 077 gevel RP-P-1911-3535

Het woonhuis, ontworpen door Ph. Vingboons en gebouwd in opdracht van Nicolaes van Bambeeck in 1650. Gegraveerd door Bastiaan Stoopendaal (ca. 1637-1707). Rijksmuseum, Schenking van de heer M. Onnes van Nijenrode uit 1911.

Kloveniersburgwal 077  20032047BKD TUD

De plattegrond van de parterre van het woonhuis, gebouwd in opdracht van Nicolaes van Bambeeck in 1650. Gegraveerd door Bastiaan Stoopendaal (ca. 1637-1707). Delft University of Technology

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.