Keizersgracht 716

Keizersgracht 716 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 716

Keizersgracht 716

Keizersgracht 716, In de Krol

Gebouwd           1671 
Architect            -
Opdrachtgever    Anthonie Krol
Monument         Rijksmonument
1853 : Z 696  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 59 5542  (verpondingsnummer)
1796 : 59 734    (kleinnummer)
1732 : 59 5249  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1432  (kadaster oud)

Hoekhuis uit 1671 

Dit winkelhuis staat op een fraai punt in de stad, op de kruising van de Keizersgracht en de Reguliersgracht. Zoals te zien is aan de gebruikers, is het ook altijd een winkelhuis gebleven, vaak een bakkerij, maar ook een tapperij.

Het hoekhuis is lang bekend geweest als het huis "waar de krol (krul) in de gevel staat". De nu verdwenen gevelsteen van een krul is een verwijzing naar het beroep van de bouwheer, Anthonie Krol, een houtkoper. Het huis heeft één van de eerste, misschien zelfs de oudste klokgevel van Amsterdam. De gevel doet nog sterk aan een halsgevel denken. Het is een eenvoudige maar fraaie klokgevel met gebogen topfronton, zoals gangbaar in de 17de eeuw. De hoge houten onderpui duidt erop dat het direct als een winkel/woonhuis is gebouwd, zoals vaak het geval is in die tijd op hoeken van straten. De huidige onderpui dateert overigens uit de late 18de eeuw. Aan de zijgevel bevindt zich een gecombineerd stoeppothuis met houten trapje voor naar de zijingang van het huis.

 

In 1940 is het pand sterk in verval geraakt, zoals ook op het tabblad 'foto' is te zien. Architect K.P. Tholens maakte een herbouwplan, waarbij een extra verdieping is toegevoegd, zoals ook bij Keizersgracht 464 is gebeurd. Het plan is gelukkig niet uitgevoerd. In 1950 is het pand grondig gerestaureerd waarbij de zijingang is verdwenen en een pothuis is gemaakt. Het Bureau Monumentenzorg heeft in ruime mate in de kosten bijgedragen. Bij de restauratie is nagestreefd de oorspronkelijke bestemming van winkel- en woonhuis te behouden. Het  hoge voorhuis hersteld is weer hersteld.

We weten overigens het bouwjaar van dit huis, omdat het huis in het Grachtenboek van 1768 staat afgebeeld met een jaartallint. Uit het Grachtenboek blijkt ook dat er oorspronkelijk precies zo'n gevel naast stond, met hetzelfde bouwjaar. Beide klokgevels hadden voor de tijd typerende afdekbanden. Thans zijn het sobere banden zonder enige versiering.

 

Bron o.a. Digitaal Grachtenboek en E. van Houten

Keizersgracht 716 baluster

Baluster van het stoephek

Keizersgracht 716 zg boven

Bovenste deel van de zijgevel en voorgevel

Keizersgracht 716 Pothuis aan de zijkant, de Reguliersgracht.

Pothuis aan de zijkant, aan de Reguliersgracht.

Keizersgracht 716 og

Winkelpui, zoals het origineel ook was. Nu geen winkel meer.

Keizersgracht 716 onderste deel winkelpand - RCE

Onderste deel winkelpand, handel in oudheden, van 1933 tot 1940 of 1941. Foto Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed`.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.