Keizersgracht 557-581

<- 577 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 583 ->

Keizersgracht 579-581

Keizersgracht 579-581

Keizersgracht 579-581, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 579-581

 

Gebouwd           1899
Architect            A. Salm
Opdrachtgever    de firma's Hope & Co. en Van Loon en Co.
Monument         Rijksmonument

 

 

Bouwjaar

1693 (1)

1899 (2)

1919 (3)

Architect

1899 A. Salm

1919 Gebr. Van Gendt A.Lzn.(3)

Opdrachtgever

1693 mr Jacob van Strijen (1)

1899 Firma Hope & Co/firma Van loon & Co (2)

Naam / gevelsteen

1693 boven staldeur alliantiewapen Van Strijen – Popta (1)

Bijzonderheden

1693 stalgebouw met woning onder één dak. Rechte kroonlijst. Middenvoorsprong waarin toegang tot stal. Kap met twee dakvensters. Stoep loodrecht op gevel. (Hoort bij Herengracht 478 als stal en opslag) (1)

1899 verbouwd tot kantoor. (2)

1919 gevel gewijzigd. Vier dakvensters en platte stoep. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

± 1850 579 Firma Hope & Co 581 P. Stork. (1)

Rijksmonument

2386

Gebruik nu

Appartementsgebouw

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.