Keizersgracht 601-605

<- 587-589 Keizersgracht            Panorama            Keizersgracht 607 ->

Keizersgracht 603, rond 1900

Keizersgracht 603, rond 1900

Keizersgracht 603, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 603

Gebouwd           1668
Architect            -
Opdrachtgever    Joan Reijnst
Afgebroken         1903

Deze drie huizen, Keizersgracht 601, 603 en 605, zijn vermoedelijk in 1668 gebouwd voor Joan Reijnst. 

Keizersgracht 603 en 605, oorspronkelijk een woonhuis met op Keizersgracht 605 het stalgebouw, het huis is ook door Reijnst bewoond. Dit huis is 11,77 meter breed en de stal 6,77 m. breed en alles onder één dak, met een kroonlijst waarboven een verhoging. Het huis heeft een stoep en het stalgebouw met een midden- en twee zijingangen.

 

Deze huizen zijn lang samen in gebruik gebleven, in 1770 door Jac. Anth. Bierens, later door A. de Haan Pzn op 603 en daarna tot ± 1885 idem door Jb. en P, Bierens de Haan.

Hieronder een tekening van de toestand kort voor de afbraak om plaats te maken voor de winkel van H. Hollekamp & Co.

 

 

Keizersgracht 603-605 voorzijde SA00213526 corr

Het aanzicht van Keizersgracht 603 en 605 kort voor de afbraak, hierop is goed te zien dat 605 een nieuwe gevel heeft gekregen Tekening van G. Boon uit het pandarchief Amsterdam

Keizersgracht 603-605 plattegrond SA00213526 corr

De plattegrond van Keizersgracht 603 en 605, hierop is goed te zoen hoe deze twee panden één geheel vormen. Tekening van G. Boon uit het pandarchief Amsterdam

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.