Keizersgracht 601-605

<- 587-589 Keizersgracht            Panorama            Keizersgracht 607 ->

Keizersgracht 601, eind 1880

De winkel, nog gevestigd in het oude, verbouwde huis.

Keizersgracht 601, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 601, later met 603 en 605

Gebouwd           1668
Architect            -
Opdrachtgever    Joan Reijnst
Afgebroken         1974

1853 : X 538  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 58 4678  (verpondingsnummer)

1796 : 58 83    (kleinnummer)

1732 : 58 4453  (verpondingsnummer)

Kadast: I 1166  (kadaster oud)

Bouwjaar

verm. 1668

1886 grote verbouwing

1903 vergroting

1975 Afgebroken

Architect

1886 Tekening Deenik & Zoon, ontwerp W. Langhout Gz.

1897 G.S. Zoon, aannemer

1903 G. Boon, bouwkundige

1914 G. Boon, bouwkundige

1924 Jan Kuijt Wzn 

Opdrachtgever

verm. 1668 Joan Reijnst 

1886 H. Hollenkamp & Co

1897 H. Hollenkamp & Co

1903 H. Hollenkamp & Co

1914 H. Hollenkamp & Co

1924 H. Hollenkamp & Co

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

verm. 1668 woonhuis 10,15 x 25 m. Stal aan Vijzelstraat. Rechte kroonlijst en verhoging. Geblokte hoekpilasters. Stoep loodrecht op gevel. Omlijste toegang.

1886 verbouwd tot winkel met gasverlichting

1897 Vijzelstraat 79 erbij getrokken, stoommachine voor verlichting geplaatst

1903 Keizersgracht 601, 603 en 605 en Vijzelstraat 79-81 samengevoegd tot een winkelpand.

1914 Wijzigingen derde etage, installeren privaten en de uitgang van de ateliers voorzien van "klapdeuren" i.v.m. calamiteiten.

1924 Liften, verplaatsing trap en ingang verplaats naar de Vijzelstraat

???? gevel  gemoderniseerd (gebeurd tussen 1956 en 1967)

1974 Na sluiting winkel afgebroken.

Bewoners / eigenaren o.a.

1713 Jacob Reijnst en Eva Clifford

1745 mr. Ferd. Van Collen Ferdz.

1885-1887 N.V. Nederlands Handelsmuseum

1887-1973 Hollenkamp en Co kledingmagazijn

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam. De meer recente gegevens zijn ontleend aan Delpher, krantensite van de Konklijke Bibliotheek en het pandarchief Amsterdam

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.