Keizersgracht 617-629

Keizersgracht 619, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 619

 

Gebouwd           1764
Architect            -
Opdrachtgever    Willem Van Hoesen
Afgebroken         1921

 

Bouwjaar

1705 (1)

1764 (2)

1921 Afgebroken (3)

Architect

Opdrachtgever

1705 Barend Oudhuijsen (1)

1764 Willem Van Hoesen (2)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1705 halsgevel (1)

1764 koopmanshuis 5,55 m. breed. Rechte kroonlijst met vier consoles waartussen zolderlichten. Sierlijke bekroning met kuif. Oorspronkelijk met halsgevel zoals 621-625. (2)

1921 gesloopt voor Brentano's Steun des Ouderdoms (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.