Keizersgracht 649

Keizersgracht 649

Keizersgracht 649

Keizersgracht 649, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 649

 

Gebouwd           ± 1686
Architect            -
Opdrachtgever    Louis Trip of Hendrik Trip
Monument         Rijksmonument

 

Bouwjaar

± 1686 (1)

11 juni 1748 (2)

Architect

Opdrachtgever

± 1686 Louis Trip, commissaris of Hendrik Trip (1)

Naam / gevelsteen

± 1686 in fronton wapen van Trip (verdwenen). (1)

Bijzonderheden

± 1686 koopmanshuis 7,35 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken. Gebogen fronton. Hoekvazen. Twee omlijste zolderlichten. Lage stoep loodrecht op gevel. Omlijste toegang. aparte toegang voor een stal. (1)

11 juni 1748 Pachtersoproer: plundering bij Adr. De Nooij, bewoner, pachter. (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

2403

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

 

Dit 7,35 m. brede koopmanshuis is omstreeks 1686 gebouwd, vermoedelijk voor Louis Trip, commissaris of voor Hendrik Trip.

 

Het heeft een halsgevel met veluygelstukken, een gebogen frontonwaarin het wapen van Trip - thans een blank schild -, hoekvazen, twee omlijste zolderlichten, een lage stoep loodrecht op de gevel, een omlijste toegang en een aparte toegang voor een stal.

 

Bij het pachtersoproer van 17 juni 1748 is bij de bewoner - pachter Adr. de Nooij geplunderd.

 

Het pand is goed bewaard gebleven.

 

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.