Keizersgracht 703

Keizersgracht 703

Keizersgracht 703

Keizersgracht 703, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 703

 

Gebouwd           1669
Architect           Dirk Heere
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument

1853 : Y 154     (huisnummer 1853-1875)

1808 : 59 5514  (verpondingsnummer)

1796 : 59 32    (kleinnummer)

1732 : 59 5221  (verpondingsnummer)

Kadast: I 1206  (kadaster oud)

Philip Johannes Bachiene

Philip Johannes Bachiene

Philip Johannes Bachiene

 

Bachiene werd lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, lid Provinciale Staten van Zeeland en lid van de Raad van State. Hij was tevens grondlegger van de Hypotheekbanken in Nederland.

 

Levensloop

Philip Johannes Bachiene (Amsterdam, 3 december 1814 - 's-Gravenhage, 14 maart 1881) is geboren op de Keizersgracht 703, waar nu een grote gevelsteen hangt. Op nauwelijks 25-jarige leeftijd wendde hij zich met een volledig uitgewerkt plan voor oprichting van een staats-hypotheekbank tot koning Willem 1(1840). Ongunstige adviezen o.a. in de Kamer van Koophandel te Rotterdam en zelfs van de Commissie van landbouw in Zuid-Holland stonden de verwezenlijking van dit plan in de weg. Enige jaren later liet hij het idee van een staatsbank varen en zond in 1848 bij de Z.L.M.(hij was lid van de afdeling Hulst) een ontwerp voor statuten voor een particuliere hypotheekbank in. Hoewel dit ontwerp zeer gunstig werd ontvangen, kwam het evenmin tot uitvoering, omdat het onmogelijk bleek het benodigde maatschappelijk kapitaal (400 aandelen à f 500) bijeen te brengen.

 

 

De Bachiene-stichting

De dochter van Bachiene, Marianne Carolina Francisca Baart de La Faille (19 november 1847 - 25 juli 1912) bestemde in haar laatste wilsbeschikking een legaat voor een fonds ter nagedachtenis van haar vader: `Dat fonds zou moeten dienen òf voor het uitschrijven van prijsvragen over onderwerpen van natuurkundige wetenschappen, bepaaldelijk de phsysiologie van den mensch, de zoölogie of de sterrekunde, òf wel tot het verstrekken van beurzen aan veelbelovende en onbemiddelde studenten in die takken van wetenschap.’

Prijsvragen zijn al gedurende lange tijd niet meer uitgeschreven, maar er werden wel een aantal studiebeurzen toegekend. Sinds 2007 wordt door de stichting de Bachiene-prijs uitgereikt. Deze stimuleringsprijs voor jonge veelbelovende onderzoekers bestaat uit een penning en een geldbedrag van € 5000 voor eminent werk op de wetenschapsterreinen die in de statuten van de stichting genoemd worden (fysiologie, zoölogie en sterrenkunde). De prijs is uitgereikt aan:

J.T. (Jack) Pronk (2007)
T.H. (Tjerk) Oosterkamp (2011)

 

Voor meer informatie de link : De Bachienestichting

 

 

Keizersgracht 703-gs

Gevelsteen ter herinnering aan Mr. Ph. J. Bachiene[1814-1881]

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.