Keizersgracht 713-715

Keizersgracht 713

Keizersgracht 713

Keizersgracht 713 - 715, Falckshuis

 

Gebouwd           1907
Architect            C.B. Posthumus Meyjes
Opdrachtgever    Falckfonds
Monument         Gemeentelijk monument

 

 

 

Anton Reinhard Falck (1831-1894), filantroop, wijdt zijn leven aan de zorg voor armen en gebrekkigen en aan de opvoeding van behoeftige kinderen.

Hij sticht in 1873 aan de Keizersgracht 715 in Amsterdam het Falckhuis (Falckshuis), een tehuis voor zorgbehoevende protestante dames.

 

In 1907 wordt er een nieuw gebouw opgetrokken op de plaats van de oude nummers 713 en 715. De 'Stichting voor weduwen en ongehuwde vrouwen' biedt hier woonruimte en zorg aan veertien dames.

Anton zelf woont sedert 1867 in Utrecht , waar hij lessen geeft aan armen- en zondagsscholen, zieken, en gebrekkigen bezoekt en de nood lenigt in vele behoeftige huisgezinnen.

 

Tegenwoordig is het hotel Armada. De stichting is naar Blaricum verhuisd.

 

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.