Keizersgracht 713-715

Keizersgracht 713 oud

Gebouwd           ± 1683
Architect            -
Opdrachtgever    Jan Thomasz Smit
Afgebroken        1906

1853 : Y 149   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 60 5967  (verpondingsnummer)

1796 : 60 27    (kleinnummer)

1732 : 60 5635  (verpondingsnummer)

Kadast: I 1309  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1683

± 1734

1906 afgebroken

Architect

 

Opdrachtgever

± 1683 Jan Thomasz Smit

± 1734 Marten van der Streng, houtkoper

????-1871 Constantia Maria Falck (1793-1871)

1906 Falckfonds

Naam / gevelsteen


Bijzonderheden

± 1734 woonhuis 6,82 m. breed. Rechte kroonlijst met vier consoles. Verhoging met twee zolderlichten waarop kuif. Kap. Stoep met onderingang. Toegang met omlijsting.

1873 Het Anton Reinhardt Falck Fonds / Stichting Falckshuis gesticht.

1906 met 715 vernieuwd tot Falckhuis.

Bewoners / eigenaren o.a.

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.