Keizersgracht 713-715

Keizersgracht 715 Oud, Falckshuis

Gebouwd           1688
Architect            -
Opdrachtgever    Mr. Dirck Schaep, secretaris
Afgebroken        1906

1853 : Y 148  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 60 5968  (verpondingsnummer)

1796 : 60 26    (kleinnummer)

1732 : 60 5636  (verpondingsnummer)

Kadast: I 1308  (kadaster oud)

Bouwjaar

1688

1906 Afgebroken

Architect

 

Opdrachtgever

1688 Mr. Dirck Schaep, secretaris

1906 Falckfonds

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1688 woon- met koetshuis onder één dak 14,28 m. breed. Eenvoudige rechte kroonlijst. Kap met twee dakvensters. Woonhuis met stoep. omlijste toegang. koetshuis met brede midden- en twee zij-ingangen.

1873 Het Anton Reinhardt Falck Fonds gesticht / stichting Falckhuis.

1906 met 713 afgebroken voor het nieuwe Falckshuis

Bewoners / eigenaren o.a.

1873-1906 Anton Reinhardt Falck Fonds / stichting Falckhuis

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.