Keizersgracht 717

<- 713-715 Keizersgracht          Panorama         Keizersgracht 719 ->

 

 

Keizersgracht 717

Keizersgracht 717

Keizersgracht 717, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 717

Gebouwd           1696
Architect            -
Opdrachtgever    mr. Dirck Schaep
Monument         Rijksmonument
1853 : Y 147  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 60 5969  (verpondingsnummer)
1796 : 60 25    (kleinnummer)
1732 : 60 5637  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1307  (kadaster oud)

Een huis met een grote plaats achter het huis.

Dit 7,22 m. brede woonhuis is van 1696.

Hiervoor heeft er een stal met getimmerte gestaan die in 1683 gebouwd is voor mr. Dirck Schaep.

In 1726 koopt mr. Abraham Westerveen[†1748] het huis met zijn vrouw Anna Tonneman[†1747], die op 05-06-1717 in ondertrouw zijn gegaan, het huis van de Erven Nanning Klock. Ze hebben op dat moment al een zoon, Abraham{1718-1735]. Later, in 1745 koopt Anna Tonneman, de echtgenote mr. Abraham Westerveen het huis ernaast, Keizersgracht 715. In het overlijdensregister van 1748 staat dat mr, Abraham Westerveen de eerste advocaat van de OostIndische Compagnie is geweest. In 1768 verkopen de Erven Abraham Westerveen de woning aan Adriaan Pompeus van Leijden

Er is een akte uit 1734, over de betimmering die overhangt op het erf van een pand aan de Utrechtsestraat. Te vinden in het notarieel archief van Amsterdam.

Na het overlijden van Abraham Westerveen wordt het huis door de erven van Abraham Westerveen in 1768 verkocht aan Adriaan Pompeius van Leyden, heer van Hardinxveld.

Het huis heeft een gevel met een rechte kroonlijst, een platte stoep en een omlijste toegang met een sierraam.

Het huis heet dan Amexima.

Tot 1811 heeft Adriaan Pompeius van Leyden, heer van Hardinxveld in het huis gewoond,. Hij is hier overleden en bij het Utrechts Archief ligt zijn testament en een inventaris van het huis. (beide kunnen ook via onderstaand e-mail opgevraagd worden)

 

In1919 is het door door de architect Joseph J. Cuijpers inwendig veranderd voor J. Barmat.

 

In 1930 is er een niet bij de gevel passende luifel boven de ingang gemaakt.

 

 

Keizersgracht 717 met luifel 1941 SAA

Het huis met een extra luifel. Deze is er later weer vanaf gehaald. Foto uit 1941, Stadsarchief Amsterdam

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.