BL04T

The Bloemgracht, between the Tweede Leliedwarsstraat and the Derde Leliedwarsstraat, van huisnummer 78 tot 130

< Lijnbaansgracht                                                                                                                                                                         Eerste Leliedwarsstraat >

 

The drawing was made by 4DEE ARCHITECT

Voor het selecteren van een huis, ga met de muis naar het huis waarvan u meer wilt weten. Daar ontstaat dan een rechthoek, waarbinnen u moet klikken op de rechter muisknop.

Om het scrollende panorama te laten stoppen, ga er met de muis op staan. Om het panorama weer te laten schuiven, ga met de muis er vanaf.