Herengracht 26

< 28 Herengracht          Panorama         Herengracht 24 >

Herengracht 26

Herengracht 26

Herengracht 26 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 26


Bouwjaar                 1765
Architect                  onbekend
Opdrachtgever          Fam. Gerrit en Isaac Reesen
Monument                Rijksmonument

 

 

Bouwjaar

± 1615 (1)

± 1765 (2)

1806 (3)

Architect

Opdrachtgever

± 1615 Jacob Jacobsz Vinck, en raad (1)

± 1765 Gerrit en Isaac Reesen (2)

1806 Jan ter Meulen (3)

Naam / gevelsteen

De Drij Faukies

Bijzonderheden

1765 koopmanshuis 6,25 m. breed. Verhoogde kroonlijst waaronder vier consoles, waartussen vensters. In het midden een verhoging en op de hoeken vazen. Toegang met omlijsting. Stoep. (2)

1806 versieringen bovenop weggenomen; kroonlijst met vensters is fraai bewerkt met consoles en bloklijst. Toegang met omlijsting, halfcirkelvormig kalf en snijraam met sterachterraam (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr 1703

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.