Herengracht 38

< 40 Herengracht          Panorama         Herengracht 36 >

Herengracht 38

Herengracht 38

Herengracht 38 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 38


Gebouwd           1615
Architect            Claes Jansz, timmerman
Opdrachtgever    Simon Roelofsz
Monument         Rijksmonument

 

 

Bouwjaar

verm. 1615

1941

Architect

verm. 1615 Claes Jansz, timmerman

Opdrachtgever

verm. 1615 Simon Roelofsz

Naam / gevelsteen

Steen met 16..

Bijzonderheden

verm. 1615 koopmanshuis 5,35 m. breed (als 36). Trapgevel met grote trappen van bak- en bergsteen, onder invloed van Hk de Keijser. Bergstenen banden met vleugelstukken. Stoep.

1941 gerestaureerd

26 oktober 1946 brandschade

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr. : 1707

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.