Herengracht 42

< 44 Herengracht          Panorama         Herengracht 40 >

Herengracht 42

Herengracht 42

Herengracht 42 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 42


Gebouwd           1710
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         -

Bouwjaar

± 1615 (1)

± 1710 (2)

1891 (3)

Architect

1615 Pieter Jacobsz Block (2)

Opdrachtgever

± 1710 Pieter Snijder (2)

1891 J. Margaroli (3)

Naam / gevelsteen

1700 De Liefde (1)

Bijzonderheden

± 1710 koopmanshuis 4,60 m. breed. Vleugelstukken en getoogd fronton. Stoep. (2)

1891 vernieuwd (3)

Thans nog met vier verdiepingen met rechte kroonlijst. In het midden een verhoging. Stoep met twee toegangen (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

1615 Pieter Jacobsz Block, eigenaar bouwerf (1)

± 1710 Johannes van Droogenhorst (2)

Rijksmonument

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.