Herengracht 44

< 46 Herengracht          Panorama         Herengracht 42 >

Herengracht 44

Herengracht 44

Herengracht 44 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 44


Gebouwd           ± 1725
Architect            -
Opdrachtgever    Ds. Th. van den Houten of E. Haeck, koopman
Monument          Rijksmonument

Bouwjaar

± 1615 (1)

± 1725 (2)

Architect

± 1615 Pieter Jacobsz Block?, eigenaar bouwerf (1)

Opdrachtgever

± 1725 ds Theod. Van den Houten of Engelbert Haek, koopman (2)

Naam / gevelsteen

± 1615 Het Wapen van Brunswijck (1)

Bijzonderheden

± 1725 koopmanshuis 4,55 m. breed. Halsgevel waaraan vleugelstukken en getoogd fronton. Stoep. (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

1639 Melchior van Hoorn (1)

Rijksmonument

Nr 1709

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.