Herengracht 64

< 66 Herengracht          Panorama         Herengracht 62 >

Herengracht 64

Herengracht 64

Herengracht 64 tekening Caspar Philips

Herengracht 64 tekening Caspar Philips

Herengracht 64


Gebouwd           ± 1700
Architect            -
Opdrachtgever    Clara van Aldewerelt
Monument         Rijksmonument


Het eerste huis van Jan van Alderwerelt

Dit huis wordt kort na 1625 gebouwd in opdracht van Jan van Alderwerelt, met De Wereldbol in de gevel.  Op 12 april 1663 door zijn zoon Jan van Alderwerelt [1614-1682], die het huis heeft geërfd, voor 30.000 gulden verkocht aan zijn broer Pieter van Alderwerelt, die dan op de Herengracht 68 woont. Het huis wordt niet door Pieter bewoond, maar verhuurd, om te beginnen met Frederik Rihel [1625-1681]. Pieter overlijdt in 1681 en laat het huis na aan zijn echtgenote Clara van Buren [1626-1704]. Deze Clara overlijdt in 1704. Rond deze tijd is het huis verbouwd en heeft het de gevel gekregen, zoals deze te zien is in het Grachtenboek uit 1768 met op het fronton een wereldbol met kruis. Het huis gaat vervolgens naar de zes kinderen van dochter Clara en haar echtgenoot Hendrik de Penijn[*± 1655]. In 1705 wordt het huis verbouwd en blijft beschikbaar voor verhuur tot de verkoop in 1731. In 1716 is het huis verhuurd aan Jacob Thomasz. Teyler. In 1731 verkoopt Jacob Daams (de echtgenoot van Petronella Susanna de Penijn) de helft van het huis aan Laurens Das. In 1750 wordt dochter Aletta Willemina Das voor de helft van het huis eigenaresse na het overlijden van haar vader. Zij overlijdt in 1752 en de helft van het huis gaat naar haar echtgenoot (Henricq Linquet) die dat bezit kort voor zijn overlijden in 1761 aan zijn moeder vermaakt. Het bezit gaat vervolgens naar dochter Cornelia Linquet, gehuwd met Joost Zaal. Het echtpaar  blijft kinderloos en na het overlijden van Cornelia in 1802 wordt de helft van het huis verkocht aan Johannes Hermannus Molkenboer [1773-1824]. Margaretha Cornelia Schenkhuizen, de echtgenote van Johannes erft in 1824 de helft van het huis en zij laat dat bezit na aan Johannes Hermanus en Catharina Maria Molkenboer, een neef en nicht van haar man.

 

 

De andere verhuurde helft

De andere helft  van de Herengracht 64 wordt in 1732  door Archibald Hope [1698-1734], broer van Thomas en Adriaan Hope gehuurd. Maar Archibald overlijdt twee jaar later, in 1734. Nieuwe huurder wordt Wilhelmus van Brienen. in 1751 verkopen de kinderen van Jacob Daams hun helft van het huis aan deze Wilhelmus van Brienen. Na diens overlijden in 1770 gaat deze helft van het huis naar zijn zoon Arnout Jan van Brienen [1735-1804]. Afijn, dit deel van het huis blijft in het bezit van de familie Van Brienen. Het andere deel is dan nog steeds in het bezit van de familie Molkenboer. In 1853 besluiten beide families, Molkenboer en Van Brienen, het hele huis te verkopen. Koper is Jodocus Henricus Josephus Sterneberg, die in 1867 overlijdt. Zijn weduwe, Sophia Wilde overlijdt in 1871, waarna erfgenamen het huis verkopen. Nieuwe eigenaar wordt Dirk van Lankeren Matthes [1816-1894]. Dirk overlijdt in 1894, maar het huis blijft in eigendom van zijn familie.

Herengracht 64 gevelkop

Herengracht 64 gevelkop

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.