Herengracht 184

Herengracht 184

Herengracht 184

Herengracht 184, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 184


Gebouwd           1897 
Architect            H.B. Berlage en H. Ronda
Opdrachtgever    R. Cruijff
Monument         Rijksmonument

1853 : LL 157  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 42 2545  (verpondingsnummer)

1796 : 42 411    (kleinnummer)

1732 : 42 2525  (verpondingsnummer)

Kadast: E 3735  (kadaster oud)

Dit koopmanshuis is vermoedelijk in 1764 gebouwd voor Adr. Scharff.

Het heeft een 8,50 m. brede gevel met een rechte kroonlijst, waaronder vier consoles met tussenlichten en waarboven een balustrade met kuif en twee vazen, een deuromlijsting, een snijraam en een stoep.

 

Het is in 1896 gesloopt voor de doorbraak van de Raadhuisstraat.

 

In 1897 als hoekhuis gebouwd voor R. Cruijff.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed:

Winkel- en woningcomplex (1897 door H.P. Berlage en H. Ronda), met fraai zandstenen muurwerk, erkers met aan de Duitse gotiek herinnerende versiering en karakteristiek-Berlagiaanse romaniserende hoekloggia's.

 

Het oorspronkelijke huis heet Het Wapen van Straatsburg en is gebouwd in 1617 voor Wolphert Webber, wijnkoper, afkomstig uit Straatsburg. (Zie ook Herengracht 203).

Deze naam is in 1764 door Scharff opnieuw boven in de gevel geplaatst.

 

 

Herengracht 184 Berlage   Bonda Houses Raadhuisstraat

Herengracht 184 Berlage & Bonda Houses Raadhuisstraat

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.