Herengracht 184

Herengracht 184 deel voor afbraak SAA

Herengracht 184 voor de afbraak 1897, deel uit een foto van Gebroeders Douwes (uitgever) tussen 1885-1895 Stadsarchief Amsterdam

Herengracht 184, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 184 oud


Gebouwd           1617  
Architect            -
Opdrachtgever    Wolphert Webber
Afgebroken        1896

1853 : LL 157  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 42 2545  (verpondingsnummer)

1796 : 42 411    (kleinnummer)

1732 : 42 2525  (verpondingsnummer)

Kadast: E 3735  (kadaster oud)

Bouwjaar

1617

1764

1896

1896 Afbraak

Architect / Bouwer

 

Opdrachtgever

1617 Wolphert Webber[1565-na 1631], wijnkoper (afkomstig van Straatsburg)

1764 Adr. Scharff

Naam / gevelsteen

1617 Het Wapen van Straatsburg

Bijzonderheden

Verm. 1764 koopmanshuis 8,50 m. breed. Gevel met rechte kroonlijst, waaronder vier consoles met tussenlichten en waarboven balustrade met kuif en twee vazen. Deuromlijsting en snijraam. Stoep.

vóór 1750 in late Lodewijk XIV-vormen zijn ver- of herbouwd

1794 achterhuis met een verdieping verhoogt 

1896 gesloopt voor doorbraak Raadhuisstraat

Bewoners / eigenaren o.a.

1647-1649 Lucas Scholten koopman uit Osnabrück

1674-1678 Jacob Wuytiers[†23-10-1678] (eigenaar)

1678 Dirk Cromhout [†1716](bewoner)

1678-1733 Dirk Wuytiers, heer van de Werve [1656-1733]

1734-1761 Thomas Meyer[1694-1758] koopman uit Curaçao en Maria du Peyrou [1714-1761] (eigenaar/bewoners)

1762 Adriaen Scharff[1710-70] wijnkoper en Maria Elisabeth Kluppel [1717-1777] (eigenaar/bewoner)

1773-1775 Johan Christiaan van der Linden (huurder)

1781-1812 Adriaan Scharff jr.[1744-1812] en Johanna Jacoba de Bas[1753-1818]

1812-1817 Daniel Boissevain [1772-1834] commissionair (huurder)

1818-1865 Jan van der Vliet [1785-1866] koopman Bartha Johanna Borski[1791-1857]

1866-1883 ds. Herman Steenberg [1823-1883] hervormd predikant

1883-1895 Johan Caspar Lukeij (verhuur)

1895 Gemeente Amsterdam voor afbraak, Raadhuisstraat

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan  Vier eeuwen Herengracht, van I.H. van Eeghen, G. Roosegaarde Bisschop, H.F. Wijnman.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.