Herengracht 184

Herengracht 184 deel voor afbraak SAA

Herengracht 184 voor de afbraak 1897, deel uit een foto van Gebroeders Douwes (uitgever) tussen 1885-1895 Stadsarchief Amsterdam

Herengracht 184, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 184 oud


Gebouwd           1617  
Architect            -
Opdrachtgever    Wolphert Webber
Afgebroken        1896

1853 : LL 157  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 42 2545  (verpondingsnummer)

1796 : 42 411    (kleinnummer)

1732 : 42 2525  (verpondingsnummer)

Kadast: E 3735  (kadaster oud)

Het Wapen van Straatsburg

Het oorspronkelijke huis heet "Het Wapen van Straatsburg" en is gebouwd in 1617 voor Wolphert Webber, wijnkoper, afkomstig uit Straatsburg. (Zie ook Herengracht 203).

Dit koopmanshuis is in de vorm zoals deze in het grachtenboek staat, vermoedelijk in 1764 gebouwd voor Adr. Scharff. De naam "Het Wapen van Straatsburg" is in 1764 door Scharff opnieuw boven in de gevel geplaatst.

Het heeft een 8,50 m. brede gevel met een rechte kroonlijst, waaronder vier consoles met tussenlichten en waarboven een balustrade met kuif en twee vazen, een deuromlijsting, een snijraam en een stoep.

 

Het huis is in 1896 gesloopt voor de doorbraak van de Raadhuisstraat.

 

 

 

Herengracht 180 - 198 Collectie Kunsthandel Gebr. Douwes 1885-1895 SAA

Herengracht 180 - 198 opnieuw afgedrukte foto Collectie Kunsthandel Gebr. Douwes 1885-1895 Stadsarchief Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.