Herengracht 192 (afgebroken in 1896)

<- 194 Herengracht               Panorama             Herengracht 190 ->

Herengracht 192, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 192, Foto Gebroeders Douwes (uitgever) uit 1885

Herengracht 192, Foto Gebroeders Douwes (uitgever) uit 1885

Herengracht 192 De Koning van Polen (afgebroken in 1896)


Gebouwd           1661
Architect            -
Opdrachtgever    Corns Nuijts
Monument         afgebroken in 1896

1853 : LL 161  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 40 1866  (verpondingsnummer)

1796 : 40 415    (kleinnummer)

1732 : 40 1905  (verpondingsnummer)

Kadast: E 3739  (kadaster oud)

Het wordt een huurhuis

In 1784 wordt het huis van de erven Van der Poorten voor f 40.800,- gekocht door de makelaar Hendrik van Waijenburg [†1800] die sinds 1755 getrouwd is met Catharina ten Sande en in 1800 op Herengracht 200 woont. Bewoners van het huis zijn: 1787-1793 de Duitser Emanuel Streicheisen van Herengracht 223, die in 1787 te Berlijn trouwt met Charlotte Dorothea Elisabeth Cesar.

 

In 1796 Ignace Joseph van Lerberghe, 1797 diens weduwe B. Rosalie le Merve, 1800-1804 Jean van der Hoeven en 1816-1819 R. Berenbroek. In 1829 staat het huis leeg, kort daarna wordt het een oudemannenhuis. Naar dit huis worden de bejaarde proveniers, dat zijn mensen die zich ingekocht hebben en dat er voor hen voor de rest van hun leven kost en inwoning krijgen, overgebracht. Dat waren de laatsten die nog in het Oudemannenhuis aan de Oudemanhuispoort (Oude Mannen- en Vrouwengasthuis) vertoefden. In 1842 verhuizen de laatste drie naar het vroegere Leprozenhuis. In 1847 wordt het huis ter bewoning, met nog steeds de uitgang naar de Keizersgracht voor f 14.560,- gekocht door de rentenier Steven Johan Yserstitt. In 1851 woont er Hendrik Croockewit [1784-1863] lid van de firma's Beuker & Hulshoffen de Wed. H. Croockewit & Co., secretaris, later president van de Nedederlandse Bank, lid van de Provinciale Staten en sinds 1820 getrouwd met Johanna Frederica Dólleman [1799-1865]. In 1857 woont er A.G. van Eepen (2. In 1860 wordt het huis met voornoemde uitgang voor f 19.600,- gekocht door de kostschoolhouder Comelis Julius uit Beverwijk, wiens school er ook nadat het pand in het zelfde jaar voor f 19.500,- gekocht is door de boekhandelaar Frederik Muller afkomstig van Herengracht 186, erin gevestigd blijft.

Het wordt een kantoor en magazijn

In 1865 wordt de Nv Kas-Vereeniging voor f 38.000,- eigenares, die het pand als kantoor in gebruik neemt, maar in 1874, na een verbouwing, naar het grotere Herengracht 196-198 verhuist. Tussen 1870-1875 huisvest het pand tevens J. H. Hillerström en J. H. Hillerström jr. Vervolgens komt het huis in 1876, met nog steeds een uitgang naar de Keizersgracht, voor f 54.400,- in handen van de bekende Willem Hovy [1840-1915] sinds 1877 wonende Nieuwe Herengracht 143 en directeur van de bierbrouwerij De Gekroonde Valken. Hij is ook lid van de Eerste Kamer 1901-1915 en een fervent volgeling van dr. Abraham Kuyper en daarom wel eens schertsenderwijze betiteld als “brouwersbaas en kuipersknecht”. Hovy is een zeer sociaal voelend man, hij verhuurt het huis aan de Vereniging tot werkverschaffing aan hulpbehoevende blinden onder directie van P. Goedhuys. En in 1893 tot aan de afbraak is er op de bovenste etages de, mede door hem opgerichte, Gereformeerde Vereniging voor Ziekenverpleging gevestigd, zie tabblad “Gereformeerde Ver. voor Ziekenverpleging”. Van 1885 tot 1890 zijn er gevestigd genoemde P. Goedhuys en de hoofdonderwijzeres J. M. Sielof, tevens de kantoren van de assurantiefirma's C. J. J. Nieuwland van Herengracht 267, J. G. Luykx, Marinkelle & Co. en W.E. Mercier, die later op Herengracht 370 verhuisd. Ook nog de Noord en Zuid Hollondsche en Zeeuwsche Zee- en Brandverzekerings Mij. In 1895 wordt het nog zeer gave pand door de gemeente voor f 65.000,- gekocht en in 1896 afgebroken voor de aanleg van de Raadhuisstraat. De Vereeniging tot Werkverschaffing aan Behoeftige Blinden is kort voor de afbraak verplaatst naar de Plantage Middenlaan.

 


  1. zie J.J. Reesse, De suikerhandel van Amsterdam ( 1908), pp. cxxxvrvu en 117-121

  2. zie Maandblad Amstelodamum, XL (1963), p. 148

Bron : Vier eeuwen Herengracht, H. de La Fontaine Verwey,, I. H. van Eeghen, H. F. Wijnman, en G. Roosegaarde Bisschop

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.