Herengracht 380 - 382

< 384 Herengracht          Panorama         Herengracht 378 >

Herengracht 382 Na brand 1888 SAA

Herengracht 382a en b na brand 1888

Herengracht 380  tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 382a


Gebouwd           ± 1612
Architect            Laurens Pietersz Sweijts
Opdrachtgever   Laurens Pietersz Sweijts
Afgebroken         1888

1853 : HH 515  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 33 6005  (verpondingsnummer)

1796 : 33 511    (kleinnummer)

1732 : 33 5950  (verpondingsnummer)

Kadast: E 4045  (kadaster oud)

Bouwjaar

1642

1775

Architect

1775 Jacob Otten Husly

1888 A. Salm G.B.zn

 

Opdrachtgever

1642 verm. Laurens Pietersz Sweijts

1775 Jan of Joan Scheerenbergh [†1793]

1887-1888 Jacobus Nienhuijs

Naam / gevelsteen

Ao 1642

Bijzonderheden

1642 woonhuis ? m. breed. Ontlastingsbogen en sluitstukken boven kozijnen. Onderluiken. Stoep. 

1775 samengevoegd met 382b tot een mooi groot huis.

1887 Geheel gerestaureerd.

1888 13 op 14 januari 1888 afgebrand

1888 afgebroken met 380 en nieuw pand gebouwd, zie verder 380-382 

Bewoners / eigenaren o.a.

1775-1793 Jan of Joan Scheerenbergh [†1793]

1793-1794 zoon Reinhard Scheerenbergh (verkocht ƒ 70.600)

1794-1802 Andries Calkoen [1744-1802]

1804-1817 weduwe Angenita Catharina van Walree [1744-1818]

1849-1886 Hendrik Gerard Oyens [1804 -1886]

1887-1888 Jacobus Nienhuijs

 

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.