Herengracht 380 - 382

< 384 Herengracht          Panorama         Herengracht 378 >

Herengracht 382 Na brand 1888 SAA

Herengracht 382a en b na brand 1888

Herengracht 380  tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 382b


Gebouwd           1612
Architect            Onbekend
Opdrachtgever   Laurens Pietersz Sweijts
Samengevoegd  1775

 

De tabakshandelaar-miljonair Jacob Nienhuijs [1836-1927] heeft kort na de brand van 382 in 1888 dit huis en 380 afgebroken om een nieuw te bouwen.

Bouwjaar

1612

Architect

Opdrachtgever

1612 Laurens Pietersz Sweijts

1775 Jan of Joan Scheerenbergh [†1793]

Naam / gevelsteen

Het Loose Vosje

Bijzonderheden

1642 woonhuis zie 382 maar iets kleiner ? m. breed. Ontlastingsbogen en sluitstukken boven kozijnen. Onderluiken. Stoep.

1775 samengevoegd met 382a tot een mooi groot huis, zie verder bij 382a.

Bewoners / eigenaren o.a.

1612-1647 Laurens Pietersz Sweijts

1661-1668 Menso Symonsz van Weerden

1674 makelaar Harmen Tol

1675 Willem Crab bendam

1690 Adam Tarwe

1731-1735 Coenraad Christoffers[†1735]

1735-1774 Clara Margaretha Volckerts [†1774]

1775 Jan of Joan Scheerenbergh [†1793]

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.