Herengracht 404

<- 406 Herengracht          Panorama         Herengracht 402 ->

Herengracht 404

Herengracht 404

Herengracht 404, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 404

Gebouwd           1665
Architect            Justus Vingboons
Opdrachtgever    Pieter Hockius
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

1665 (1)

Architect / Bouwer

Verm. Justus Vingboons (1)

Opdrachtgever

1665 Pieter Hockius (1)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1665 koopmanshuis 5,66 m. breed. Bergstenen halsgevel met vooruitspringend middengedeelte, gebogen fronton, vleugelstukken met festoenen en krullen, festoenen onder de vensters. Stoep. (1)

Sinds ? deel 19de eeuw: vlakke gevel met rechte kroonlijst waarop de hijsbalk rust. (2?)

Begin 19de eeuw: stoephek (2)

Eind 19de eeuw: de deur (3)

Begin 20ste eeuw: de luifel (4)

1926 Ingericht tot kantoor (5)

Bewoners / eigenaren o.a.

1734 fam. Gillis Valckenier (1)

Rijksmonument

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.