Herengracht 408

<- 410 Herengracht          Panorama         Herengracht 406 ->

Herengracht 408

Herengracht 408

Herengracht 408, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Gebouwd           -
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument


Bouwjaar

1665 (1)

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

1665 Sara de Solemne, wed. Carel Hartsinck (1)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1665 koopmanshuis 6,35 m. breed. Bergstenen halsgevel met vooruitspringend middengedeelte, gebogen fronton, vleugelstukken met festoenen en krullen, festoenen onder de vensters. Stoep. (1)

Belangrijk interieur (1)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr 1839

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.