Herengracht 430

<- 432 Herengracht                Panorama                Herengracht 424 ->

Herengracht 430, van voor 1904

Herengracht 430, van voor 1904

Herengracht 430 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 430, oude huis uit 1666

Gebouwd           1666
Architect            Daniel Molenijser
Opdrachtgever    Daniel Molenijser
Afgebroken        1904, voor  huidige 430

 

 

Bouwjaar

1666 (1)

1867 (2)

Architect / Bouwer

1666 David Molenijzer, meester-huistimmerman (1)

Opdrachtgever

1867 F. Bouvy (2)

1904 Levensverzekeringsmaatschappij Dordrecht (3)

Naam / gevelsteen

1709 De Stad Aken (1)

Bijzonderheden

1666 woonhuis 5,10 m. breed. Pilaster-halsgevel met vleugelstukken. Gebogen fronton. Festoenen op twee borstweringen. (1)

1867 verbouwd (2)

1904 samen met 426 en 428 afgebroken en vervangen door één winkelhuis (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.