Herengracht 430

<- 432 Herengracht                Panorama                Herengracht 424 ->

Herengracht 430, van voor 1904

Herengracht 430, van voor 1904

Herengracht 430 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 430, oude huis uit 1666

Gebouwd           1666
Architect            Daniel Molenijser
Opdrachtgever    Daniel Molenijser
Afgebroken        1904, voor  huidige 430
1853 : X 436     (huisnummer 1853-1875)
1808 : 56 3195  (verpondingsnummer)
1796 : 56 535    (kleinnummer)
1732 : 56 3073  (verpondingsnummer)
Kadast: I 927  (kadaster oud)

Het woonhuis is net als 426 en 428 in 1666 gebouwd door de huistimmerman Daniel Molenijser. In 1667 wordt het door de vettewarier, een verkoper in het klein van levensmiddelen en andere dagelijkse levensbehoeften, Bastiaen Gerritsz verkocht aan Maria Hooft, weduwe van Huybert Verdonck. Haar kinderen verkopen het weer in 1675 aan Brechje Pietersdr van Schoorel, de 70-jarige weduwe van de reeds in 1636 overleden katholieke apotheker Hendrick Rijser en dochter van de koekbakker Pieter van Schoorel die woonden aan de Herengracht 579 en 581. Na haar dood erfde haar ongetrouwde zoon Anthony Rijser [ †1708] het huis en in 1667 is hij ook eigenaar geworden van het buurhuis, nummer 428. Het huis, nummer 430 wordt dan al bewoond door zijn zuster Catharina Rijser [1635-1701]. Zij is sinds 1658 getrouwd met de katholieke koopman Elbert of Albertus Stier.
Het het pand wordt eigendom en woonhuis van Elberts, de zoon mr. Henricus Stier en sinds 1701 getrouwd met Cornelia Siberta van Tetz [†1761]. Zij is de dochter van de katholieke advocaat mr. Willem van Tetz die woont op Herengracht 540. Ze verhuizen naderhand ook naar Herengracht 540. Het huis op 430 wordt dan verhuurd. Na de dood van mr. Stier erft zijn zoon Albertus Joannes Herengracht 430 in 1744. Hij is getrouwd met Isabelle Helena de Labistrate, uit welk huwelijk de in 1847 uitgestorven Belgische adellijke familie Stier van Aertzelaer stamde. In 1757 woont hier Lucas van den Kaay en in 1758 verkoopt Albertus Joannes Stier Herengracht 430 voor ƒ 8.400 aan de zusters Elisabeth, Catharina en Clara Clauze of Clause, die in 1751 Herengracht 355 al hebben gekocht. Na de dood van de laatste zuster, Catharina komt het pand in handen van haar zusterskind George Guillaume Lavigne te Bayonne onder conditie dat Dirk Sanders van der Wel [† 1775] het pand voor ƒ 8.500 uit de boedel mag overnemen.
Dirk Sanders maakt in 1769 van dit aanbod gebruik en betrekt het pand, waarvan hij de gevel tussen 1770 en 1774 heeft laten verbouwen. De pilasters, vanaf de eerste verdieping worden weggewerkt, zoals dat nog te zien is op de tekening van Caspar Philips en de top wordt vervangen door een gekuifde klokvormige in Lodewijk xv-vormen (zie het schilderij van Hendrik Keun). Na zijn dood is het in 1776 voor ƒ 3.300 verkocht aan Frederik van Zuylekom uit Brummen, die sinds 1754 getrouwd is met Johanna Catharina Danckelman uit Steinfurt. In 1793 woont hier diens dochter Anna Maria van Zuylekom die in 1798 trouwt met Dirk Jan Brouwer uit Den Ham in Overijsel en zij woont er nog in 1800 met haar man. In die tijd is de gevel weer verbouwd.
In 1903 heeft John Walter Hart eigenaar, het huis verkocht aan de NV Levensverzekering Mij Dordrecht te Dordrecht. Nadat ook de andere panden, Herengracht 426 en 428 en de Leidsestraat 1 en 3 voor ƒ 285.000 zijn aangekocht door de “Dordse” zijn zij gesloopt en verrijst in 1904 het huidige winkelpand.

Herengracht 426-428-430, van voor 1900

Herengracht 426-428-430, van voor 1900

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.