Herengracht 430

<- 432 Herengracht                Panorama                Herengracht 424 ->

Tekening Caspar Philips

Herengracht 426 Tekening Caspar Philips

Herengracht 426, van voor 1904

Herengracht 426, van voor 1904

Herengracht 426

Gebouwd           1666
Architect            Daniel Molenijser
Opdrachtgever    Daniel Molenijser
Afgebroken        1904, voor  huidige 430 

Bouwjaar

± 1666 (1)

1898 (2)

1904 afgebroken (3)

Architect / Bouwer

1666 Daniel Molenijzer, meester-huistimmerman (1)

Opdrachtgever

1904 Levensverzekeringsmaatschappij Dordrecht (3)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1666 winkelhuis 4,95 x 9,90 m. Pilaster-halsgevel met vleugelstukken en gebogen fronton. Festoenen op twee borstweringen. Winkelhuis met luifel en pothuis. Stoep. (1)

1898 onderpui verbouwd (2)

1904 afgebroken en samen met 428 en 430 vernieuwd tot één winkelhuis (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.