Herengracht 430

<- 432 Herengracht                Panorama                Herengracht 424 ->

Tekening Caspar Philips

Herengracht 426 Tekening Caspar Philips

Herengracht 426, van voor 1904

Herengracht 426, van voor 1904

Herengracht 426

Gebouwd           1666
Architect            Daniel Molenijser
Opdrachtgever    Daniel Molenijser
Afgebroken        1904, voor  huidige 430 
1853 : X 437  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 56 3196  (verpondingsnummer)
1796 : 56 536    (kleinnummer)
1732 : 56 3074  (verpondingsnummer)
Kadast: I 928  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1666

1898 

1904 afgebroken

Architect / Bouwer

1666 Daniel Molenijzer, meester-huistimmerman

Opdrachtgever

1904 Levensverzekeringsmaatschappij Dordrecht 

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1666 winkelhuis 4,95 x 9,90 m. Pilaster-halsgevel met vleugelstukken en gebogen fronton. Festoenen op twee borstweringen. Winkelhuis met luifel en pothuis. Stoep.

1898 onderpui verbouwd 

1904 afgebroken en samen met 428 en 430 vernieuwd tot één winkelhuis 

Bewoners / eigenaren o.a.

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.