Herengracht 430

<- 432 Herengracht                Panorama                Herengracht 424 ->

Tekening Caspar Philips

Herengracht 426 Tekening Caspar Philips

Herengracht 426, van voor 1904

Herengracht 426, van voor 1904

Herengracht 426

Gebouwd           1666
Architect            Daniel Molenijser
Opdrachtgever    Daniel Molenijser
Afgebroken        1904, voor  huidige 430 

In 1667 was dit pand eigendom van een steenkoper, Barent Cronenburg geheten. Hij kocht in hetzelfde jaar ook nummer 432 aan de Herengracht. Nummer 426 zou enkele decennia eigendom van de familie Cronenburg blijven, totdat het in 1708 werd verkocht aan vleeshouwer en 'schouwer van de varkens' Thames Brakvelt. In die tijd was een hoedenstoffeerderswinkel in het pand gevestigd. Brakvelt heeft het hoekhuis jarenlang bewoond en er zijn zaak gedreven. In 1757 bewoonde apotheker Hendrik Westrik het pand. Thames Brakveld en zijn dochter waren inmiddels overleden en Westrik (weduwnaar van de dochter van Brakveld) verkocht het pand 1771 voor ƒ 10.800 aan tingieter Gerrit Mazius. Hij, en later zijn zoon, woonden in en werkten vanuit dit pand. De familie Mazius zou het pand tot 1810 in eigendom hebben.

Van 1822 tot in 1837 bewoonden vader en zoon  Bonebakker nummer 426. Zij dreven onder de naam "As Bonebakker & Zoon" handel in gouden en zilveren voorwerpen. Vervolgens bewoonden achtereenvolgens een wijnkoper en een 'laken- en stoffenhandelaar' het huis. De laatste, een engelsman genaamd Neville Hart, kocht in 1854 voor ƒ 13.500 het pand van de familie Bonebakker. In 1859 kocht Hart ook het naastgelegen pand (nummer 428). Tot 1865 waren hij een een klerenmaker, George Hart, op dit adres gevestigd. Vanaf 1865 is alleen de firma H. Neville Hart & Co op nummer  426 gevestigd. Dit bedrijf bleef tot 1903. Dat jaar werd het pand verkocht aan de NV Levensverz. Mij Dordrecht te Dordrecht.

Herengracht 430 glas in lood ramen op eerste etage

Glas in lood ramen op eerste etage

In het begin van de negentiende eeuw werd het pand compleet verbouwd en voorzien van een nieuwe voorgevel op een houten pui met geblokte hoekstijlen, een rondbogig deurkalf, een snijraam en waaiervormige stoephekjes. Het is niet bekend of het huis toen al werd verhoogd tot drie volledige verdiepingen. Evenmin is bekend of het pand toen al werd voorzien van de omlopende lijst met panelen en attiek.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.