Herengracht 436

<- 438 Herengracht                Panorama                Herengracht 434 ->

Jacob de Wit, zelfportret

Jacob de Wit, zelfportret, gemaakt tussen 1706 - 1754. Komt uit de collectie Stiftung Weimarer Klassik und Kunstsammlungen, Weimar (Thüringen) , inv./cat.nr KK 5652

Biografie Jacob de Wit (1695 – 1754)

 

Herengracht 366

 

Herengracht 436

 

Herengracht 440

 

Keizersgracht 385 (eigen huis en atelier)

 

Keizersgracht 401

 

De Wit wordt op 19 december 1695 te Amsterdam geboren. Als hij 13 jaar is, vertrekt hij naar Antwerpen, waar hij lessen volgt aan de Schilder-Akademie. Hier wordt hij een groot bewonderaar van de Vlaamse schilders Peter Paul Rubens en Antoon van Dyck.

Jacob de Wit keert in 1715 terug in Amsterdam, waar hij al spoedig zijn eerste opdracht krijgt van Jacob Cromhout van Herengracht 366. In 1735 schildert hij een ongewoon groot doek voor het Stadhuis op de Dam: Mozes ontvangt de zeventig ouderlingen. De schilder wordt in 1741 eigenaar van Keizersgracht 385 en 383, schuin achter het Bijbels Museum/Comhout Museum. Tot zijn overlijden op 12 november 1754 woont en werkt hij op Keizersgracht 385. In het achterhuis is dan zijn atelier. Hij is begraven op 19 november in de Oude Kerk, in de Snijderskapel nr. 363. 

 

Hij was een van de belangrijkste 18de-eeuwse Nederlandse kunstschilders. De Wit is vooral bekend om zijn religieuze werk en de vele deur-, schoorsteen- en plafondstukken die hij maakte voor de huizen aan de Heren- en Keizersgracht te Amsterdam, maar ook voor de buitenplaatsen van de betreffende eigenaars.

Bron : o.a. Wikipedia

Keizersgracht 401, Goden in het luchtruim, Jacob de Wit, Huis Marseille

Goden in het luchtruim van Jacob de Wit in Huis Marseille

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.