Herengracht 440

<- 442 Herengracht                Panorama                Herengracht 438 ->

Herengracht 440

Herengracht 440

Herengracht 440, tekening Caspar Philips

tekening Caspar Philips

Herengracht 440

Gebouwd           1671
Architect            -
Opdrachtgever    Mr. Jacob de Vogelaer
Monument         Rijksmonument

 

Herengracht 440, Berckheyde

Herengracht 440, fragment uit schilderij van Gerrit Adriaensz. Berckheyde uit 1672, van het Rijksmuseum

In 1670 koopt mr. Jacob de Vogelaer stadserf 34 in park B van koopman Jacob Vereyck. De Vogelaer kocht al in 1665 Herengracht 410. Hij laat op dit erf en op de helft van erf 35 een huis zetten met een drieassige gevel, een rechte lijst met daarop een bakstenen attiek waarin drie vlieringvensters zijn geplaatst. De kruiskozijnen worden in het gevelvlak gezet. De deur krijgt een eenvoudige omlijsting. De Vogelaer geeft –zeker voor die tijd – het huis een sober uiterlijk.

 

Mr. De Vogelaer betrekt het huis met zijn vrouw Sara Spiegel. Na haar overlijden blijft hij er met zijn ongetrouwde zoon, mr. Johan de Vogelaer wonen. Als Jacob de Vogelaer in 1697 overlijdt erft zijn zoon het pand. Johan de Vogelaer is van 1688 tot aan zijn dood in 1727 secretaris van zeezaken. Mogelijk heeft Johan de Vogelaer 440 tussentijds nog verhuurd aan burgemeester mr. Nicolaas Witsen van nummer 479. Hoe dan ook: Johan sterft op 440. Zijn erfgenamen verkopen het huis in 1727.

 

In 1748 koopt mr. Pieter van de Poll 440 op een veiling. Van de Poll was eerst schepen van Amsterdam en later burgemeester. De nieuwe eigenaar laat eerst de hoofdverdieping verbouwen voordat hij en zijn echtgenote erin trekken. De vensters krijgen togen met bovendorpels, de deur krijgt een geblokte deuromlijsting, eveneens met toog. Daarbij wordt een versierde stoep geplaatst.

 

Nadat hij en zijn echtgenote zijn overleden erft hun zoon, mr. Jan van de Poll Pietersz in 1768 het pand. Hij bekleedt tot vijf maal de functie van schepen. In 1779 is hij burgemeester van Amsterdam.

 

Jan van de Poll overlijdt in 1781, zijn erfgenamen verkopen het pand in 1782 aan Hendrik Hovy. Deze koopman en bankier betrekt het pand met zijn eerste echtgenote en woont er – na haar overlijden – ook nog met zijn tweede echtgenote. Later verhuist hij naar 535 en verhuurt het pand voor ƒ 1.800 aan Johannes Carp. Hij is lid van de firma Jan Willem Carp & Zoonen en van 1822 tot 1839 directeur van de Nederlandse Bank. In zijn leven is hij ook nog actief binnen de gemeenteraad,  de Provinciale Staten en de Kamer van Koophandel. 

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.