Herengracht 446

<- 448 Herengracht            Panorama           Herengracht 444 ->

Het wapen De Graeff van Polsbroek als heren van Purmerland en Ilpendam (1678-1870)

Het wapen De Graeff van Polsbroek als heren van Purmerland en Ilpendam (1678-1870)

Andries de Graeff (1611 - 1678)

Bouwheer Andries de Graeff (Amsterdam, 19 februari 1611, Utrecht 30 november 1678) van Herengracht 446 komt uit een invloedrijke regentenfamilie. De familie domineert in de Gouden Eeuw ongeveer vijftig jaar het bestuur van de stad Amsterdam. 

 

Andries studeert rechten in Poitiers waar hij in 1634 promoveert tot meester in de rechten. In 1648 steunen hij en enkele familieleden de Vrede van Munster waarmee een einde komt aan de Tachtigjarige Oorlog.

 

In 1650 wordt Andries de Graeff gedeputeerde in de Generaliteitskamer te Den Haag. Twee jaar later wordt hij rekenmeester der Grafelijke Domeinen van Holland en West-Friesland. In die periode woont hij op zijn buitenplaats Vredenhof bij Voorschoten. Later bekleedt hij ook nog de functies van  commissaris Haarlemmermeer, hoofdingeland Watergraafsmeer en dijkgraaf van Nieuwer-Amstel.

 

Van 1657 tot 1672 is De Graeff lid van de vroedschap van Amsterdam. In 1657 bekleedt hij voor het eerst het burgemeestersambt. In 1664 overlijdt zijn broer Cornelis onverwachts en daarmee valt het ambt van burgemeester van Amsterdam vrij. Andries neemt vervolgens het ambt over. In totaal zal hij zeven keer burgemeester van Amsterdam zijn.

 

 

 

Andries de Graeff (1611-1678) geschilderd door Rembrand in 1639. Van Staatliche Museen, Kassel.

Andries de Graeff (1611-1678) geschilderd door Rembrand in 1639.
Van Staatliche Museen, Kassel.

Bij het overlijden van zijn broer Cornelis valt ook de functie van voorzitter van de staatsgezinde partij vrij. De Graeff neemt ook die functie op zich. De familie is voor afschaffing van het stadhouderschap van de Oranjes en Andries de Graeff steunt zijn neven Johan en Cornelis de Witt daarin.

  

Begin juli 1672 bestaat in Amsterdam onrust tussen de aanhangers van de Stadhouders van Oranje en de aanhangers van de gebroeders De Witt. De Graeff zou die dag in zijn hoedanigheid van burgemeester een belangrijk besluit naar de Staten van Holland in Den Haag brengen. De menigte houdt echter zijn koets tegen en De Graeff kan ternauwernood ontsnappen. Hij verlaat die avond nog de stad.

 

Enkele weken later is de politieke rol van Andries de Graeff en zijn familie uitgespeeld. De broers Johan en Cornelis de Witt zijn op gruwelijke wijze vermoord en Willem III van Oranje is tot stadhouder benoemd.

 

De Graeff is steenrijk. Hij gebruikt zijn geld onder meer om de kunsten te ondersteunen. De dichter en toneelschrijver Joost van den  Vondel is een van zijn beschermelingen. Schilders als Rembrandt van Rijn schilderden zijn portret, of dat van familieleden. De beeldhouwer Artus Quellinus vereeuwigt Andries de Graeff in 1661 in een marmeren buste.

 

Andries keert na een kort verbijf in Utrecht terug naar Amsterdam en sterft daar op 30 november 1678, in zijn huis aan de Herengracht. Hij wordt begraven in het familiegraf in het Sint Cornelis-koor in de Oude kerk te Amsterdam

Marmeren buste van Andries de Graeff.

Marmeren buste door Artus Quellinus. Collectie Rijksmuseum, Amsterdam

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.