Herengracht 476 Huis de Vicq

<- 482 Herengracht                Panorama                Herengracht 478 ->

Herengracht 476 achterkamer overzicht

Achterkamer

 

Muilman

 

In 1792 koopt de schatrijke koopman en bankier Henric Muilman [1743-1812], lid van de firma Muilman & Soonen, en zijn tweede vrouw Susanna Cornelia Mogge [1753-1806] het huis op de veiling voor f 65.000. 

Muilman heeft van 1791 tot 1795 voor de opleiding zijn enige zoon de Duitse dichter August Wilhelm Schlegel als gouveneur in huis genomen en in de vier jaar dat de dichter hier zit, werkte hij ook zijn Shakespeare-vertaling. Ook brengt Muilman in zijn huis een collectie van bijna 200 schilderijen bijeen, waaronder de Keukenmeid en de Kantwerkster van Vermeer en het portret van Elisabeth Bas, dat lang is toegeschreven aan Rembrandt. Deze collectie is in 1813 geveild, maar een gedeelte ervan is door de zoon weer teruggekocht. 

De zoon, mr. Willem Ferdinand Mogge Muilman [1778-1849] heeft het huis in 1813 weer verbouwd, waarbij de ingang naar de begane grond is verplaatst. Omdat de stoep, niet meer nodig was, is deze verwijderd en heeft de kelderverdieping een nieuw, gelaagde pui gekregen. Mr. Mogge Muilman is directeur en later president van de Nederlandse Bank geweest van 1814 tot 1844. Sinds 1810 is hij getrouwd met zijn volle nicht Magdalena Antonia Muilman [†1853] en hebben ze twee dochters gekregen. Het oudste en mooiste meisje, vatte tijdens een bal koude en stierf kort daarna aan een longontsteking, waardoor de jongste dochter, Anna Maria Mogge Muilman[1811-1878] de erfgename is van het huis en het enorme fortuin van haar ouders. Deze jongste dochter, in de wandeling Moggemie geheten, was weinig aantrekkelijk als partner. Er gaan verhalen dat ze op een reis door Engeland om haar geld ten huwelijk gevraagd door de latere keizer Napoleon III, die echter een blauwtje liep. 

Kort na het overlijden van haar moeder, Magdalena Antonia Muilman die in het huis is blijven wonen, huwt Moggemie in 1853 met de koopman jhr. Archibald Jan van de Poll [1800-1870] die een volle neef van haar moeder is. 

Jhr. van de Poll

 

Ook jhr. van de Poll moet vernieuwingen aan het huis hebben laten uitvoeren want op de achterzijde van het huis is zijn wapen te zien. 

Als weduwe heeft Moggemie, niet meer composmentis (latijn voor “bij volle verstand”), haar testament veranderd ten gunste van haar stiefzoon jhr. Jacob Salomon Hendrik van de Poll [†1880] die in 1878 haar dood veroorzaakt door haar in het najaar op zijn buiten Rozenstein te Velsen te logeren te vragen en haar daarheen in een open rijtuig te laten vervoeren. De zaak werd niet vervolgd omdat de geldigheid van het testament beoordeeld had moeten worden door de president van de rechtbank. Maar jhr. mr. Cornelis Henrick Backer is op dat moment president van de rechtbank en als familielid van Moggemie kon hij aanspraak maken op een gedeelte van de miljoenenerfenis. Jhr. Jacob Salomon Hendrik van de Poll legateerde de schilderijencollectie van zijn stiefmoeder aan het Rijk. 

Hierna is van 1881 tot 1887 in het huis een meisjesschool gevestigd, die algemeen bekend is als De Gouden School. Dit omdat de naam met vergulde letters op de gevel was aangebracht. 

Hij benoemde verder bij testament zijn illegitieme zoon Jacobus Rudolphus Hendrik Neervoort ['s-Hertogenbosch 1862- ]

Monaco 1924], officieel de zoon van Johannes Neervoort en Antoinette Schouten tot zijn erfgenaam onder voorwaarde “dat hij de ouderdom van 40 jaar bereikt had of eerder mocht zijn gehuwd”. 

In 1887 trouwt Neervoort, aan wie bij K.B. van 11-12-1880 vergunning is verleend om de naam Van de Poll achter de zijne te voegen, met Marthe Jeanne Elsine Geertruida Philippine Zubli [1855-1915] en betrekt hij met zijn vrouw het huis.

 

De school verhuist dan naar een ander gebouw op de Herengracht en wel op nummer 499. 

In 1894 verkoopt Neervoort van de Poll het huis voor ƒ 55.000 aan de koopman Hugo Muller [1858-1927]. Die toenmaals een ??? in de Bocht, hij was een radicaal samen met Treub in de gemeenteraad, die zich in het huis vestigde met zijn vrouw Anna Theresia de Kuyper. 

Herengracht 476 plafond directeurskamer

Plafond directeurskamer

Herengracht 476 directeurskamer met plafond

Directeurskamer met plafond

 

 

Herengracht 476 plafond achterkamer

Plafond achterkamer

Herengracht 476 schoorsteen achterkamer

Schoorsteen achterkamer

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.