Herengracht 482 De Basel of De Spekkoek

< Herengracht 498                                                                  Panorama                                                                  Herengracht 480 >

< Herengracht 490 - 496 afgebroken 1917

 

Herengracht 482, Amsterdams Archief

Herengracht 482, Amsterdams Archief

Herengracht 482 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Gebouwd           1919-1926
Architect            de Bazel, K.P.C.  1919-1923 en
                         van Gendt, A.D.N. 1919-1926
Opdrachtgever    Nederlandsche Handel Maatschappij,
                         voorloper van ABN-Amro
Monument         Rijksmonument

 
Eerst stonden hier vier huizen, die zijn afgebroken voor de verbreding van de Vijzelstraat en de bouw van het bankgebouw. Voor de oude panden zie tabblad  482 - 488.

Bouwjaar

1667 (1)

18de eeuw (2)

1919 (2)

Architect / Bouwer

1667 Leendert Cortenhoef, meester-timmerman en Adriaan Hendriksz Spinlo, meester-metselaar (1)

1919 K.P.C. de Bazel en A.D.N. van Gendt (3)

Opdrachtgever

1916 Nederlandsche Handel Maatschappij (3)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1667 vier koopmanshuizen van eenzelfde type. Gebouwd “in ’t Gemeen”. Gevels gescheiden door brede pilasters onder rechte kroonlijst en balustrade, waarop voor elk huis twee ballen. Ieder met een stoep. (1)

18de eeuw 488 onderpui gewijzigd en stoep verwijderd (2)

1917 afgebroken voor verbreding van Vijzelstraat en voor ‘de Bazel’ (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

 

 

Herengracht 482 atrium

Atrium

Herengracht 482, atrum

Atrium

Herengracht 482, kluisruimte

Kluisruimte

Herengracht 482, kluisruimte

Kluisruimte

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.