Herengracht 85

< 83 Herengracht          Panorama         Herengracht 87 >

Herengracht 85

Herengracht 85

Herengracht 85 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 85


Gebouwd           ± 1770
Architect            -
Opdrachtgever    Jan Nijman
Monument         geen

1853 : SS 200   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 31 5535  (verpondingsnummer)

1796 : 31 277   (kleinnummer)

1732 : 31 5483  (verpondingsnummer)

Kadast: F 587   (kadaster oud)

Herengracht 85 gevelsteen

Herengracht 85 gevelsteen

Betekenis tekst op de gevelsteen

Duidelijk is te zien op de steen dat het om Johannes 17: 21 en vers 17 gaat. En het cirkeltje om de één van vers 21, is dat een tierlantijntje of betekent het meer. De Bijbel er maar op nageslagen en daar is te zien dat vers 21 slechts een deel van een zin is en dat vers 20 er een complete zin van maakt. Het lijkt erop dat dit cirkeltje een artistieke weergave is, om aan te geven dat het zowel vers 20 en 21 gaat.

Vers 20 uit de Herziene Statenvertaling :

                      En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,

Vers 21 uit de Herziene Statenvertaling :

                     opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.

Met als bede vers 17 erachteraan “Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.”

Veel protestantse dominees haalden vaak in hun preken een vers aan, met daarna de waarom stelling om dan een eerder vers aan te halen. Het lijkt erop dat deze methodiek ook hier is toegepast. De bede voor dit huis was niet alleen dat de bewoners één zouden zijn, geen ruzie zouden maken, maar dat deze eendrachtigheid zou voortkomen vanuit het woord van God.

 

De steen wordt ook al genoemd in het boek "De uithangtekeens" van J. van Lennep en J. ter Gouw uit 1868. Zie DBNL, zie link. En volgens van Houten is de steen een tijd weg geweest. Is er een nieuwe steen geplaatst?

Bron : www.bijbelaantekeningen.nl/blog/2011/08/10/gevelstenen/

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.