Herengracht 206 - 214

< Herengracht 216                                                           Panorama                                                                 Herengracht 204 >

Herengracht 210-212, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 210-212, Huis voor afbraak, architect

Herengracht 210-212, Huis voor afbraak, architect

Herengracht 212

Gebouwd           ± 1750
Architect            -
Opdrachtgever    Pieter Fontijn 
Afgebroken          1916

1853 : LL 171  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 40 1876  (verpondingsnummer)

1796 : 40 425    (kleinnummer)

1732 : 40 1915  (verpondingsnummer)

Kadast: E 3749  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1620 (1)

± 1750 (2)

1917 gesloopt

Architect / Bouwer

 

Opdrachtgever

± 1616 verm. Marten van Papenbroek (1)

± 1750 Pieter Fontijn (2)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1750 twee woonhuizen onder één dak. rechte kroonlijst, vijf consoles met tussenlichten. Sierlijke balustrade met kuif en vazen. 

5,20 m. breed.

Bewoners / eigenaren o.a.

1644 210-212 beide in bezit van Jan van Papenbroek, zoon van Marten (1)

± 1885  in gebruik door verschillende instellingen. (2)

1917 gesloopt, samen met 206, 208 en 214 Voor de Pierson Bank (3)

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.