Herengracht 342

< Herengracht 344                                                                Panorama                                                                 Herengracht 340 >

 

Herengracht 342

Herengracht 342

Herengracht 342, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 342

Gebouwd           1621 
Architect            -
Opdrachtgever    Boudewijn van Cortenhoef
Monument         Rijksmonument


Bouwjaar

1621 (1)

± 1719 (2)

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

1621 Boudewijn van Cortenhoef, secretaris ter Nieuwer-Amstel (1)

± 1719 Alexander Velters, oud-burgemeester of voor de zoon van zijn zuster, mr René de Vicq, oud-schepen (2)

Naam / gevelsteen

1621 Wapen van Cortenhoef (1)

Bijzonderheden

± 1719 woonhuis 8,71 m. breed. Zandstenen gevel met rechte kroonlijst op consoles. Attiek met wapen. Eenvoudig versierd middenvenster op eerste verdieping. Stoep. (2)

Jaar? Gekroonde wapen van Velters (drie leliën) of dat van de Vicq (drie rozen) is van het schild verdwenen, overigens nog zo goed als onveranderd. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

1701 Al. Velters (1) (2)

Rijksmonument

Nr 1811

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.