Herengracht 400

<- 402 Herengracht          Panorama         Herengracht 398 ->

Herengracht 400

Herengracht 400

Herengracht 400, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 400

Gebouwd           1665
Architect            Justus Vingboons
Opdrachtgever    Bartholomeus Bouvrie
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

1665 (1)

1784 (2)

Architect / Bouwer

Verm. Justus Vingboons (1)

Opdrachtgever

1665 Bartholomeus Bouvrie (1)

1784 Jan Smit (2)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1665 koopmanshuis 5,77 m. breed. Bergstenen halsgevel met vooruitspringend middengedeelte, gebogen fronton, vleugelstukken met festoenen en krullen, festoenen onder de vensters. Stoep. (1)

1784 gewijzigde gevel, 3½ verdieping hoog, rechte kroonlijst met blikjes en vier consoles met vullingen en platte stoep.

Bewoners / eigenaren o.a.

Begin 19de eeuw: Coenraad Jacob Temminck (2)

Rijksmonument

Nr 1835

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.