Keizersgracht 12

< 14 Keizersgracht                                                                        Panorama                                                                 Keizersgracht 10 >

 

Keizersgracht 12

Keizersgracht 12

Keizersgracht 12, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 12

Gebouwd           1730
Architect            -
Opdrachtgever    Hendrik Dabenis
Monument         Rijksmonument

1853 : SS 359  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 51 38  (verpondingsnummer)

1796 : 51 395    (kleinnummer)

1732 : 51 45  (verpondingsnummer)

Kadast: D 5523  (kadaster oud)

Keizersgracht 12, Halsgevel

Halsgevel

Dit 5,58 m. brede koopmanshuis is omstreeks 1730 vermoedelijk voor Hendrik Dabenis in de afgebeelde toestand gebracht.

 

Het oorsrponkelijke huis is in 1627 van Wijbrant Swartwout, daar 't Swarte Paerd uithing.

 

Het heeft dan een halsgevel met hoekvazen op de vleugelstukken, een getoogd fronton waarin een versiering, een stoep en een aparte onderingang.

 

Later heet het huis De Stad Schutterop en in de tweede helft van de 17de eeuw staat De Burg van Antwerpen boven de deur.

 

In 1917 is de benedenruimte ingericht tot glaspakhuis en verenigd met nr 14 voor de firma Dorens en Co. Daarbij de stoep is verwijderd. Dit is gebeurd door de architect Jan Kuijt Wzn.

Maar het huis is recent teruggebracht in de oude staat, weer met een stoep.

 

 

Keizersgracht 008 - 12 1961 deel SAA

Keizersgracht 12 en 14 firma Evolent, nog met de werkruimte, aangelegd in 1917. Foto Bureau Monumentenzorg, C.P. Schaap in 1961.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.