Keizersgracht 20

< 22 Keizersgracht                                                                        Panorama                                                                 Keizersgracht 18 >

 

Keizersgracht 20

Keizersgracht 20

Keizersgracht 20, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 20


Gebouwd           ± 1740 
Architect            -
Opdrachtgever   Alida Catharina de Koker, wed. van Jan Loys
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

vóór 1656 (1)

± 1740 (2)

± 1810 (3)

Architect

Opdrachtgever

± 1740 Alida Catharina de Koker, wed. van Jan Loys (1) (2)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1740 koopmanshuis 5,50 m. breed. Rechte kroonlijst met vier consoles en balustrade met hoekvazen. Middenstuk met kuif en twee beeldjes waarin een blank schild (verm. vroeger met de wapens van Loys en De Koker). Oude stoep. omlijste toegang. onderluiken in de kozijnen. (2)

± 1810 onder- en bovendeur. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

vóór 1656 Jan Otten (1)

± 1700 Hendrik Koster, geh. Met Colombia de Koker (1)

1837 – 1929 in gebruik als pastorie bij de R.K. kerk De Zaaier. (3)

Rijksmonument

2456

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.