Keizersgracht 22

< 24 Keizersgracht                                                                        Panorama                                                                 Keizersgracht 20 >

 

Keizersgracht 22

Keizersgracht 22

Keizersgracht 22, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 22 voormalige kerk "de Zaaier"

 

Gebouwd           1838
Architect            Johs. van Straten 
Opdrachtgever    Paters Jezuieten
Monument         Rijksmonument

Geschiedenis van de statie/parochie de Zaaier, tussen 1685 en 1970.

 • 1663 Stichting van de statie op de Keizersgracht (thans nr. 22)
 • 1669 Sluiting van de statie op last van de apostolisch-vicaris, van Neercassel, en voortzetting van de zielzorg vanuit 'de Krijtberg'
 • Ca.1685/1690 Heropening van de statie
 • 1708 Opnieuw sluiting van de statie, nu op last van de Staten van Holland en Westfriesland
 • 1792 Opnieuw heropening van de statie
 • 1837 Vervanging van de huiskerk door een zogenaamde Waterstaatskerk
 • 1857 Verheffing van de statie tot parochiekerk (H. Ignatius) en vaststelling van de parochiegrenzen
 • 1899 Stichting van een tweede hulpkerk, de Sint-Jozefskapel, aan de Rozengracht in 'de Jordaan'
 • 1928/1929 Opheffing van de Sint-Jozefskapel en verplaatsing van kerk en pastorie van 'de Zaaier' naar de Rozengracht en stichting, eveneens aan de Rozengracht, van een groot parochiegebouw, het Roothaanhuis;
 • 1934 Verheffing van 'de Krijtberg' tot parochiekerk en toevoeging aan die nieuwe parochie van, behalve het overgrote deel van het gebied van de opgeheven parochiekerk van de H. Catharina, nog circa één derde deel van het territoir van 'de Zaaier'
 • 1971 Opheffing van de parochie van de H. Ignatius ('de Zaaier') en sluiting van de kerk aan de Rozengracht.

 

De Amsterdammer, pater Henricus van Alckemade S.J., die al vanaf 1645 de zielzorg in zijn geboortestad uitoefende, o.a. met als pied à terre het woonhuis van zijn moeder, richtte in 1663 een perceel, genaamd 'de Zaaier', op de westzijde van de Keizersgracht (thans nr. 22) bij de Brouwersgracht, tot permanent bedehuis in. Van meet af aan was deze huiskerk een van de belangrijkste onder de 24 staties, die zich rond het midden van de 17e eeuw uit een veel groter aantal provisorische kerkjes hadden ontwikkeld.

 

(bron https://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/overzicht/432.nl.html )

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.