Keizersgracht 22

< 24 Keizersgracht                                                                        Panorama                                                                 Keizersgracht 20 >

 

Keizersgracht 22, Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 22, Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 22c

 

Gebouwd           1665
Architect            -
Opdrachtgever    Jacob Coenesz
Afgebroken        1837

 

Bouwjaar

1665 (1)

1837 (2)

Architect

Opdrachtgever

1665 Jacob Coenesz (1)

Naam / gevelsteen

vóór 1745 De Eerste Walvisvangst (1)

Bijzonderheden

1665 stal met bovenwoning en pakzolders ± 5,30 m. breed. Halsgevel in trant van Vingboons. Brede midden- en twee zijingangen. Boven pui pilasterbewerking. Tegen hals walvissen als vleugelstukken. Segmentvormig fronton. Twee omlijste lichten. Twee guirlandes op borstweringen. (1)

1837 gesloopt. (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.