Keizersgracht 24

< 26 Keizersgracht                                                                        Panorama                                                                 Keizersgracht 22 >

Keizersgracht 24

Keizersgracht 24

Keizersgracht 24, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 24


Gebouwd           1630
Architect            Jacob Cornsz. Swart
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

? (1)

1630 (2)

± 1890 (3)

Architect

Opdrachtgever

1630 Jacob Cornsz. Swart (1) (2)

Naam / gevelsteen

? Yerland (1)

1630 De Moor (2)

Bijzonderheden

? 'Getimmerte.' (1)

1630 pakhuis 5,54 m. (+0,19 m.) breed. Trapgevel met doorgaande reeks deuren. Halfronde ontlaste zijvensters met luiken. Boven middeningang beeltenis van een Moor. Daarnaast aan beide zijden een toegang. (2)

± 1890 traptop vervangen door rechte kroonlijst. Moor verdwenen. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

2458

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.