Keizersgracht 102 Rode Hoed

<- 104 Keizersgracht              Panorama            Keizersgracht 100 ->

Keizersgracht 102, ingang voor de Rode Hoed

Keizersgracht 102, ingang voor de Rode Hoed en vroeger de ingang voor de Remonstrantse kerk "Vrijburg"

Keizersgracht 102, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 102 Remonstrantse Kerk Vrijburg, nu de Rode Hoed

 

Gebouwd           1875
Architect            -
Opdrachtgever    Remonstrantse Broederschap
Monument         Rijksmonument

 

 

Deze oudste en grootste nog bestaande schuilkerk van Nederland is vooral bekend als decor voor verschillende televisie-uitzendingen van de VARA en als debatcentrum. De Rode Hoed dankt zijn naam aan de hoedenmakerij die hier in de zeventiende eeuw gevestigd is geweest. 

 

Aan’t begin van de zeventiende eeuw zijn er o.a. door Lambert Massa huizen gebouwd, op de plaats waar nu de panden 102 t/m 106 staan. Het is bekend dat tot 1629 de hoedenmaker Claes Harmensz Roothoet daar woont en werkt.

Achter deze huizen staat een houten schuur. In 1629 worden de panden 102  tot 108 verkocht aan wijnkoper Antoni de Lange en doctor Jan van Hartoghvelt namens de Remonstrantse Broederschap voor het houden van haar kerkdiensten.

Officieel zijn deze diensten verboden en mag het alleen plaats vinden in kerken die niet als zodanig herkenbaar zijn vanaf de straat.

 

De houten schuur wordt vervangen door een nieuw kerkgebouw, met de ingang op nummer 102 en 108 van de Keizersgracht. Het ontwerp van de kerk wordt bepaald door de eenvoud en de rechtzinnigheid van de Remonstrantse beginselen.

De kerk is gebouwd als een zogenaamde galerijkerk, met een houtskelet en tongewelven. Het gebouw krijgt dan de naam “Vrijburg”.

 

In de 19de eeuw is de kerk verbouwd met o.a. zoldering met lichtkap. De Preekstoel, betimmering en banken zijn wel nog uit de bouwtijd.

Tot 1957 heeft het gebouw dienst gedaan als Remonstrantse kerk maar de gemeente is toen verhuisd naar de al in 1933 gebouwde kerk aan de Diepenbrockstraat 46, de Nieuwe Kerk, maar nu heet de kerk "Vrijburg".

 

Daarna heeft het oude gebouw een tijd leeg gestaan. 

 

 

 

Keizersgracht 102 prent

Remonstrantse Kerk: in aanbouw naar gravure door Frans Brun, van rond 1630 met achtregelig gedicht van Joost van den Vondel.

 

In 1989 ontdekt pastor en schrijver Huub Oosterhuis dat Vrijburg leegstaat. De voormalige kerk kan volgens hem goed dienen als ruimte waar discussies gevoerd kunnen worden over zingeving. Huub ziet de gevelsteen met de hoed, die op dat moment nog geheel egaal Bentheimkleurig is geverfd en besluit deze rood te maken en zo ontstaat de naam.

 

In september 1990 vindt de officiële opening plaats van debatcentrum De Rode Hoed, zoals het pand vanaf dan  heet.

Vanaf 1995 wordt samengewerkt met de Vereniging AG, voortkomend uit de Woodbrookers, die een plek zoeken voor het plaatsen van hun gedachtegoed - de erfenis van hun grote voormannen Willem Banning (1888-1971) en Adriaan van Biemen (1914-1984) - in deze tijd.

 

Directeur Huub Oosterhuis gaat in 1998 met pensioen en Anneke Groen volgt hem op. 

 

Naast debatcentrum is de voormalige schuilkerk ook het decor voor televisieprogramma’s geweest van de VARA, zoals Sonja op zaterdag en Het Lagerhuis.

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.