Keizersgracht 380

< 382 Keizersgracht                                                                        Panorama                                                                 Keizersgracht 378 >

Keizersgracht 3

Keizersgracht 3

Keizersgracht 3

Keizersgracht 3

Keizersgracht 380

 

Gebouwd           ± 1698
Architect            -
Opdrachtgever    Joan van Scharphuijzen
Monument         -

 

 

Bouwjaar

verm. ± 1625 (1)

± 1698 (1)

± 1860 (2)

1923 (3)

Architect

Opdrachtgever

verm. ± 1625 Paulus de Pris (1)

± 1698 Joan van Scharphuijzen (1)

1923 Het Volk (3)

Naam / gevelsteen

verm. ± 1625 De Vergulde Haen (1)

Bijzonderheden

± 1698 koopmanshuis 4,85 m. breed. Ingezwenkte halsgevel met festoenen op zijkanten. Twee siervazen. Gebogen fronton. Stoep. (1)

± 1860 rechte kroonlijst met daaronder vier hangers. Oude stoep.(2)

1923 met 378 veranderd. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.