Keizersgracht 466

<- 468 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 464 ->

Keizersgracht 466,Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 466

Keizersgracht 466

Keizersgracht 466


Gebouwd           ± 1850
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

± 1672 (1)

± 1850 (2)

1910 (3)

1959

Architect

1910 J.A. Kiel, timmerman en aannemer (3)

1959 Bart Olof van den Berg

Opdrachtgever

± 1672 Adriaan Willemsen (1)

1910 Goswin H. Boner(3)

1959 D.H.Ch. Frijda

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1672 woonhuis 3,80 m. breed. Ingezwenkte halsgevel. Festoenen op zijkanten. Gebogen fronton. guirlandes op borstweringen. cartouche. Pothuis. Lage stoep loodrecht op gevel. (1)

± 1850 rechte kroonlijst. Dakvenster. Stoepen behouden. (2)

1910 achtersierraam boven voordeur. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

2615

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.